Info

Januari 2017 köpte Jako Tryckeri upp Perga i Kungsbacka. Vi breddar sortimentet och lägger till pärmar, klädda mappar & menyer till vårt sortiment..

Vi tillverkar också klädda lådor och förpackningar efter era önskemål.

Feb 2016 har vi investerat i en storformatskrivare. Nu kan vi erbjuda t.ex. tryckta planscher, vepor och ritningar.

Dec 2015. Vi planerar ytterligare investeringar i personal och maskiner för att klara framtidens ökade krav.

Augusti 2015. Just nu har vi utökat vår personalstyrka för att kunna serva våra kunder på ett ännu bättre sätt.